Αν είσαστε Επτανήσιος συγγραφέας ή ποιητής και επιθυμείτε να συμπεριλάβετε μέρος ή ολόκληρο/α το/τα έργο/α σας στην Ιόνιο βιβλιοθήκη θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να μας στείλετε την αίτηση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Υπεύθυνη Δήλωση